Dzieci na drodze-przepisy dla pieszych i rowerzystów

Ten artykuł jest odpowiedzią na wpis anonimowego użytkownika odnośnie artykułu o znakach drogowych dla pieszych i rowerzystów.

Dzieci pieszo.

Aby spacerować po chodnikach albo (w przypadku braku chodnika) ulicą,  dziecko do 7. roku życia musi być pod opieką osoby która skończyła 10 lat.Dziecko powyżej 7. roku życia może samodzielnie poruszać się po chodniku lub ulicy.

Warto pamiętać, że (w przypadku braku chodnika) piesi mają obowiązek korzystania z LEWEJ strony drogi.

Dzieci na rowerze.

Przepisy regulują również poruszanie się po drogach publicznych dzieci na rowerach.

Rowerzysta poniżej 7. roku życia NIE może samodzielnie korzystać z dróg publicznych – dotyczy to zarówno jezdni, ścieżek rowerowych jak i chodników. Na drodze publicznej może jechać albo w foteliku rowerowym i w kasku, albo w przyczepce rowerowej.

Rowerzysta do ukończenia 10. roku życia może poruszać się po drodze publicznej jedynie w towarzystwie osoby dorosłej (zarówno pieszej jak i na rowerze).

Na drogach, wzdłuż których prowadzi chodnik, dziecko do 10 roku życia na rowerze nie może korzystać z jezdni ani ze ścieżki rowerowej (gdyż jest pieszym). Co więcej, dorosły rowerzysta opiekujący się dzieckiem na własnym rowerze, może jechać z nim chodnikiem (ustępując pierwszeństwa pieszym).

Na drogach wzdłuż których nie ma chodnika, opiekun (na rowerze lub pieszy) i podopieczny  (na rowerze i przed ukończeniem 10 roku życia) muszą JECHAĆ LEWĄ STRONĄ JEZDNI, gdyż traktowani są wtedy jako piesi.

Młodzież po ukończeniu 10. roku życia , a przed 18. , może poruszać się po drodze samodzielnie, pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy.

Ten artykuł jest odpowiedzią na wpis anonimowego użytkownika odnośnie artykułu o znakach drogowych dla pieszych i rowerzystów.

Dzieci pieszo.

Aby spacerować po chodnikach albo (w przypadku braku chodnika) ulicą,  dziecko do 7. roku życia musi być pod opieką osoby która skończyła 10 lat.Dziecko powyżej 7. roku życia może samodzielnie poruszać się po chodniku lub ulicy.

Warto pamiętać, że (w przypadku braku chodnika) piesi mają obowiązek korzystania z LEWEJ strony drogi.

Dzieci na rowerze.

Przepisy regulują również poruszanie się po drogach publicznych dzieci na rowerach.

Rowerzysta poniżej 7. roku życia NIE może samodzielnie korzystać z dróg publicznych – dotyczy to zarówno jezdni, ścieżek rowerowych jak i chodników. Na drodze publicznej może jechać albo w foteliku rowerowym i w kasku, albo w przyczepce rowerowej.

Rowerzysta do ukończenia 10. roku życia może poruszać się po drodze publicznej jedynie w towarzystwie osoby dorosłej (zarówno pieszej jak i na rowerze).

Na drogach, wzdłuż których prowadzi chodnik, dziecko do 10 roku życia na rowerze nie może korzystać z jezdni ani ze ścieżki rowerowej (gdyż jest pieszym). Co więcej, dorosły rowerzysta opiekujący się dzieckiem na własnym rowerze, może jechać z nim chodnikiem (ustępując pierwszeństwa pieszym).

Na drogach wzdłuż których nie ma chodnika, opiekun (na rowerze lub pieszy) i podopieczny  (na rowerze i przed ukończeniem 10 roku życia) muszą JECHAĆ LEWĄ STRONĄ JEZDNI, gdyż traktowani są wtedy jako piesi.

Młodzież po ukończeniu 10. roku życia , a przed 18. , może poruszać się po drodze samodzielnie, pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy.

Dzieci na drodze-przepisy dla pieszych i rowerzystówDzieci na drodze-przepisy dla pieszych i rowerzystów

2 użytkowników podbija to!

0 odpowiedzi