Znak drogowy dla pieszych i rowerzystów

Znak drogowy dla rowerów(C-13) i pieszych(C-16) widoczny na zdjęciu to C-13/C-16 w wersji poziomej i pionowej.Chociaż są do siebie bardzo podobne to mają różne znaczenie w kontekście pierwszeństwa na drodze.Zarówno piesi jak i rowerzyści często mają problem z ich rozróżnianiem.

Znak w wersji poziomej oznacza,że jest to droga przeznaczona jest dla pieszych i kierujących rowerami ale obowiązuje na niej kilka zasad:

  • i rowerzyści, i piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi dla pieszych i rowerów
  • rowerzystów nie obowiązuje ograniczenie prędkości takie jak np. na drodze dla pieszych
  • I najważniejsze: pierwszeństwo na takiej drodze mają piesi:

Znak z podziałem pionowym mówi, że:

     • obok siebie biegną dwie drogi: droga dla pieszych i droga dla            rowerów.Ten znak występuje w dwóch wersjach (w zależności od tego, po której stronie biegnie droga dla rowerów;prawej czy lewej)

     • w takim układzie dróg i piesi, i rowerzyści powinni trzymać się swojej strony i "na swojej stronie" mają pierwszeństwo

     • piesi nie mają prawa spacerować po drodze dla rowerów, przekraczać powinni ją pod kątem prostym, ustępując pierwszeństwa rowerom, itp.

Znak drogowy dla rowerów(C-13) i pieszych(C-16) widoczny na zdjęciu to C-13/C-16 w wersji poziomej i pionowej.Chociaż są do siebie bardzo podobne to mają różne znaczenie w kontekście pierwszeństwa na drodze.Zarówno piesi jak i rowerzyści często mają problem z ich rozróżnianiem.

Znak w wersji poziomej oznacza,że jest to droga przeznaczona jest dla pieszych i kierujących rowerami ale obowiązuje na niej kilka zasad:

  • i rowerzyści, i piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi dla pieszych i rowerów
  • rowerzystów nie obowiązuje ograniczenie prędkości takie jak np. na drodze dla pieszych
  • I najważniejsze: pierwszeństwo na takiej drodze mają piesi:

Znak z podziałem pionowym mówi, że:

     • obok siebie biegną dwie drogi: droga dla pieszych i droga dla            rowerów.Ten znak występuje w dwóch wersjach (w zależności od tego, po której stronie biegnie droga dla rowerów;prawej czy lewej)

     • w takim układzie dróg i piesi, i rowerzyści powinni trzymać się swojej strony i "na swojej stronie" mają pierwszeństwo

     • piesi nie mają prawa spacerować po drodze dla rowerów, przekraczać powinni ją pod kątem prostym, ustępując pierwszeństwa rowerom, itp.

Znak drogowy dla pieszych i rowerzystówZnak drogowy dla pieszych i rowerzystów

4 użytkowników podbija to!

2 odpowiedzi


watsug

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć


Anonimowy

A co z dziećmi, które mogą przechodzić przez takie ścieżki np. do ławek, itp.?

Czy na takich sąsiadujących ścieżkach dla pieszych i rowerzystów jest nakaz poruszania się dzieci tylko pod opieką osób dorosłych? ( w Polsce do lat 18?) 

Czy w przypadku kolizji dziecko, młodzież podczas przechodzenia są winowajcami, bo rower ich nie przepuścił do ławki, innego miejsca? Rowery potrafią się poruszać bardzo szybko na takich pasach - 40km/h i więcej. 

Czy są ograniczenia prędkości dla rowerów analogicznie do obszarów zabudowanych?

A co z dziećmi, które mogą przechodzić przez takie ścieżki np. do ławek, itp.?

Czy na takich sąsiadujących ścieżkach dla pieszych i rowerzystów jest nakaz poruszania się dzieci tylko pod opieką osób dorosłych? ( w Polsce do lat 18?) 

Czy w przypadku kolizji dziecko, młodzież podczas przechodzenia są winowajcami, bo rower ich nie przepuścił do ławki, innego miejsca? Rowery potrafią się poruszać bardzo szybko na takich pasach - 40km/h i więcej. 

Czy są ograniczenia prędkości dla rowerów analogicznie do obszarów zabudowanych?


2/2