Dzień bez śmiecenia

Dziś 11 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Śmiecenia, który promuje prawidłową segregację odpadów oraz postawy społeczne przyjazne środowisku. Pamiętajmy o segregowaniu odpadów zgodnie z przyjętymi zasadami - dzięki temu mogą zyskać drugie życie!

Dzień bez Śmiecenia został wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów na „Europejskim Eko-Parlamencie Młodzieży”, firmowanym przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku). W Polsce Dzień bez Śmiecenia obchodzony jest od 2007 roku w dniu 11 maja.
Wybrana data Dnia bez Śmiecenia nie jest przypadkowa. To właśnie 11 maja 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął pakiet ustaw regulujących m.in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, później zmienionych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami o odpadach opakowaniowych. Tego dnia rozpoczął funkcjonowanie polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi organizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE 94/62.

Segreguj odpady i pomagaj środowisku

Odpady, które wytwarzamy w domach to tzw. odpady komunalne, które w pierwszej kolejności segregujemy na 4 frakcje (pojemnik żółty, niebieski, zielony i brązowy), a te, których nie zbieramy selektywnie to odpady resztkowe ()czarny pojemnik.

Odpady segregujemy w pojemnikach lub workach w określonych kolorach:

  • NIEBIESKI – PAPIER
  • ZIELONY – SZKŁO z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony
  • ŻÓŁTY - METALE, TWORZYWA SZTUCZNE oraz ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE
  • BRĄZOWY – ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
  • CZARNY – odpady resztkowe pozostałe po segregacji

Dziś 11 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Śmiecenia, który promuje prawidłową segregację odpadów oraz postawy społeczne przyjazne środowisku. Pamiętajmy o segregowaniu odpadów zgodnie z przyjętymi zasadami - dzięki temu mogą zyskać drugie życie!

Dzień bez Śmiecenia został wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów na „Europejskim Eko-Parlamencie Młodzieży”, firmowanym przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku). W Polsce Dzień bez Śmiecenia obchodzony jest od 2007 roku w dniu 11 maja.
Wybrana data Dnia bez Śmiecenia nie jest przypadkowa. To właśnie 11 maja 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął pakiet ustaw regulujących m.in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, później zmienionych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami o odpadach opakowaniowych. Tego dnia rozpoczął funkcjonowanie polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi organizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE 94/62.

Segreguj odpady i pomagaj środowisku

Odpady, które wytwarzamy w domach to tzw. odpady komunalne, które w pierwszej kolejności segregujemy na 4 frakcje (pojemnik żółty, niebieski, zielony i brązowy), a te, których nie zbieramy selektywnie to odpady resztkowe ()czarny pojemnik.

Odpady segregujemy w pojemnikach lub workach w określonych kolorach:

  • NIEBIESKI – PAPIER
  • ZIELONY – SZKŁO z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony
  • ŻÓŁTY - METALE, TWORZYWA SZTUCZNE oraz ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE
  • BRĄZOWY – ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
  • CZARNY – odpady resztkowe pozostałe po segregacji

Dzień bez śmieceniaDzień bez śmiecenia

1 użytkownik podbił to!

2 odpowiedzi


Edyta

niestety na tym polu mamy jeszcze sporo do wypracowania jako społeczeństwo….  zawsze najpełniejsze są kosze czarne a z kolei w innych pojemnikach nazbyt często znajdują się “ odpady resztkowe pozostałe po segregacji” :(

niestety na tym polu mamy jeszcze sporo do wypracowania jako społeczeństwo….  zawsze najpełniejsze są kosze czarne a z kolei w innych pojemnikach nazbyt często znajdują się “ odpady resztkowe pozostałe po segregacji” :(


1 podbicie

Introsil

A ja mówię… nie produkuj śmieci!!!

A ja mówię… nie produkuj śmieci!!!


2/2