Cykl Prezydencki: Wpływ na Giełdę

Cykl koniunktury jest nam dobrze znany, ale czy słyszałeś o cyklu prezydenckim? W listopadzie obserwować będziemy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, dlaczego warto wiedzedzeć jak to wpłynie na giełde.

Cykl prezydencki to termin używany w kontekście giełdy, który odnosi się do pewnej regularności obserwowanej na rynkach akcji w zależności od roku kadencji prezydenta USA.

Cykl Prezydencki a Rynek Akcji

Zgodnie z tym cyklem, różne lata kadencji prezydenckiej mają różny wpływ na rynek akcji. Statystycznie, rok przedwyborczy, czyli ostatni rok kadencji prezydenta, jest zazwyczaj najbardziej korzystny dla rynku akcji. Na przykład, indeks S&P 500 historycznie rósł w roku przedwyborczym średnio o 17,1% i nigdy nie był w jego trakcie pod kreską.

Przyczyny Cyklu Prezydenckiego

Jednym z powodów takiego zachowania rynku może być to, że urzędujący prezydent zazwyczaj intensyfikuje działania mające na celu stymulowanie gospodarki w roku poprzedzającym wybory, co może prowadzić do wzrostu na rynkach akcji.

Ograniczenia Cyklu Prezydenckiego

Warto jednak pamiętać, że choć cykl prezydencki jest interesującym zjawiskiem, nie jest on niezawodnym wskaźnikiem przyszłych wyników na rynku. Różne czynniki, takie jak globalne wydarzenia gospodarcze i polityczne, mogą mieć wpływ na rynki akcji.

Cykl koniunktury jest nam dobrze znany, ale czy słyszałeś o cyklu prezydenckim? W listopadzie obserwować będziemy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, dlaczego warto wiedzedzeć jak to wpłynie na giełde.

Cykl prezydencki to termin używany w kontekście giełdy, który odnosi się do pewnej regularności obserwowanej na rynkach akcji w zależności od roku kadencji prezydenta USA.

Cykl Prezydencki a Rynek Akcji

Zgodnie z tym cyklem, różne lata kadencji prezydenckiej mają różny wpływ na rynek akcji. Statystycznie, rok przedwyborczy, czyli ostatni rok kadencji prezydenta, jest zazwyczaj najbardziej korzystny dla rynku akcji. Na przykład, indeks S&P 500 historycznie rósł w roku przedwyborczym średnio o 17,1% i nigdy nie był w jego trakcie pod kreską.

Przyczyny Cyklu Prezydenckiego

Jednym z powodów takiego zachowania rynku może być to, że urzędujący prezydent zazwyczaj intensyfikuje działania mające na celu stymulowanie gospodarki w roku poprzedzającym wybory, co może prowadzić do wzrostu na rynkach akcji.

Ograniczenia Cyklu Prezydenckiego

Warto jednak pamiętać, że choć cykl prezydencki jest interesującym zjawiskiem, nie jest on niezawodnym wskaźnikiem przyszłych wyników na rynku. Różne czynniki, takie jak globalne wydarzenia gospodarcze i polityczne, mogą mieć wpływ na rynki akcji.

1 użytkownik podbił to!

0 odpowiedzi