avatar
23 dni

2 maja Światowy Dzień Hasła - co wiemy o bezpiecznym haśle

Światowy Dzień Hasła to idealna okazja, by przypomnieć sobie, jak ważne jest tworzenie silnych i bezpiecznych haseł. Oto kilka kluczowych zasad, które pomogą stworzyć hasło, które nawet najbardziej zawzięty haker będzie miał trudność złamać:

Długość i złożoność: Aby hasło było naprawdę trudne do złamania, zaleca się używanie co najmniej 16 znaków. Im więcej, tym lepiej. Włącz w swoje hasło zarówno wielkie litery (A-Z), małe litery (a-z), cyfry (0-9), jak i znaki specjalne takie jak @, #, $, %, &, *, (, ), _, +.

Brak powiązań z osobistymi informacjami: Unikaj używania haseł, które są łatwe do odgadnięcia na podstawie twoich danych osobowych, takich jak imiona, daty urodzenia, nazwiska, czy adresy. Hakerzy często wykonują badania na temat swoich celów, więc im mniej oczywiste hasło, tym lepsze.

Brak całych słów: Używanie całych słów, nawet tych mniej oczywistych, może być ryzykowne z powodu ataków słownikowych, gdzie hakerzy systematycznie próbują złamać hasło, używając pełnych słów ze słowników. Aby to ominąć, można mieszać litery z cyframi i znakami specjalnymi wewnątrz słów lub używać akronimów, skrótów myślowych lub losowo wybranych kombinacji znaków.

Wykorzystanie fraz haseł (passphrases): Bardzo dobrym sposobem na stworzenie silnego i zapamiętywalnego hasła jest użycie frazy hasła, czyli długiej sekwencji słów tworzących zdanie. Przykładowo, "Mój kot w 2023 roku je 2 banany!" jest silnym hasłem, które łączy różnorodne typy znaków i jest długie, ale jednocześnie łatwe do zapamiętania.

Częsta zmiana haseł: Regularna zmiana haseł, co najmniej raz na kilka miesięcy, może pomóc w ochronie przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z naruszeń danych. Jednakże, ze względu na trudności praktyczne, coraz więcej ekspertów zaleca stosowanie bardzo silnych haseł i zmienianie ich tylko w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa.

Wykorzystanie dodatkowych środków zabezpieczających: Oprócz silnego hasła, warto rozważyć wykorzystanie innych form uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), które wymaga podania dodatkowego kodu generowanego przez aplikację lub wysłanego SMS-em po wprowadzeniu hasła.

Przestrzeganie tych zasad nie tylko znacznie zwiększa bezpieczeństwo twoich kont online, ale również minimalizuje ryzyko, że twoje dane osobowe zostaną skompromitowane.

Historia pierwszego hasła: Pierwsze zastosowanie haseł w sposób zbliżony do dzisiejszego miało miejsce w starożytnym Rzymie. Hasła były wykorzystywane przez strażników do weryfikacji tożsamości osób próbujących wejść do wojskowych obozów nocą. Strażnik wzywał do podania hasła, a osoba musiała odpowiedzieć poprawnie, aby uzyskać dostęp.

Pomimo tego historycznego zastosowania, prawdziwa cyfrowa era haseł rozpoczęła się w latach 60. XX wieku, kiedy to Fernando Corbató wprowadził użycie haseł w systemie CTSS (Compatible Time-Sharing System) na MIT. Było to konieczne, aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo informacji przechowywanych na współdzielonych komputerach. To rozwiązanie szybko stało się standardem w komputerowych systemach zabezpieczeń.

Pamiętając te zasady i ich historyczne korzenie, możemy lepiej chronić naszą cyfrową tożsamość i informacje.

Światowy Dzień Hasła to idealna okazja, by przypomnieć sobie, jak ważne jest tworzenie silnych i bezpiecznych haseł. Oto kilka kluczowych zasad, które pomogą stworzyć hasło, które nawet najbardziej zawzięty haker będzie miał trudność złamać:

Długość i złożoność: Aby hasło było naprawdę trudne do złamania, zaleca się używanie co najmniej 16 znaków. Im więcej, tym lepiej. Włącz w swoje hasło zarówno wielkie litery (A-Z), małe litery (a-z), cyfry (0-9), jak i znaki specjalne takie jak @, #, $, %, &, *, (, ), _, +.

Brak powiązań z osobistymi informacjami: Unikaj używania haseł, które są łatwe do odgadnięcia na podstawie twoich danych osobowych, takich jak imiona, daty urodzenia, nazwiska, czy adresy. Hakerzy często wykonują badania na temat swoich celów, więc im mniej oczywiste hasło, tym lepsze.

Brak całych słów: Używanie całych słów, nawet tych mniej oczywistych, może być ryzykowne z powodu ataków słownikowych, gdzie hakerzy systematycznie próbują złamać hasło, używając pełnych słów ze słowników. Aby to ominąć, można mieszać litery z cyframi i znakami specjalnymi wewnątrz słów lub używać akronimów, skrótów myślowych lub losowo wybranych kombinacji znaków.

Wykorzystanie fraz haseł (passphrases): Bardzo dobrym sposobem na stworzenie silnego i zapamiętywalnego hasła jest użycie frazy hasła, czyli długiej sekwencji słów tworzących zdanie. Przykładowo, "Mój kot w 2023 roku je 2 banany!" jest silnym hasłem, które łączy różnorodne typy znaków i jest długie, ale jednocześnie łatwe do zapamiętania.

Częsta zmiana haseł: Regularna zmiana haseł, co najmniej raz na kilka miesięcy, może pomóc w ochronie przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z naruszeń danych. Jednakże, ze względu na trudności praktyczne, coraz więcej ekspertów zaleca stosowanie bardzo silnych haseł i zmienianie ich tylko w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa.

Wykorzystanie dodatkowych środków zabezpieczających: Oprócz silnego hasła, warto rozważyć wykorzystanie innych form uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), które wymaga podania dodatkowego kodu generowanego przez aplikację lub wysłanego SMS-em po wprowadzeniu hasła.

Przestrzeganie tych zasad nie tylko znacznie zwiększa bezpieczeństwo twoich kont online, ale również minimalizuje ryzyko, że twoje dane osobowe zostaną skompromitowane.

Historia pierwszego hasła: Pierwsze zastosowanie haseł w sposób zbliżony do dzisiejszego miało miejsce w starożytnym Rzymie. Hasła były wykorzystywane przez strażników do weryfikacji tożsamości osób próbujących wejść do wojskowych obozów nocą. Strażnik wzywał do podania hasła, a osoba musiała odpowiedzieć poprawnie, aby uzyskać dostęp.

Pomimo tego historycznego zastosowania, prawdziwa cyfrowa era haseł rozpoczęła się w latach 60. XX wieku, kiedy to Fernando Corbató wprowadził użycie haseł w systemie CTSS (Compatible Time-Sharing System) na MIT. Było to konieczne, aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo informacji przechowywanych na współdzielonych komputerach. To rozwiązanie szybko stało się standardem w komputerowych systemach zabezpieczeń.

Pamiętając te zasady i ich historyczne korzenie, możemy lepiej chronić naszą cyfrową tożsamość i informacje.

2 maja Światowy Dzień Hasła - co wiemy o bezpiecznym haśle2 maja Światowy Dzień Hasła - co wiemy o bezpiecznym haśle

2 użytkowników podbija to!

0 odpowiedzi