Czy Polska jest gotowa na euro? Fakty, które musisz znać!

Czy Polska jest gotowa na euro? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie są rzeczywiste kryteria konwergencji, które musimy spełnić, aby przyjąć euro? Oto szokująca prawda!Kryteria konwergencji Kryteria konwergencji są warunkiem wejścia do strefy euro. Pozwalają ocenić, czy państwo członkowskie jest gotowe do przyjęcia euro i czy jego przystąpienie do strefy euro nie narazi jego samego ani innych państw strefy na ryzyko gospodarcze. Są 4 gospodarcze kryteria konwergencji:Stabilne ceny: Stopa inflacji może najwyżej o 1,5 punktu procentowego przekraczać inflację 3 najstabilniejszych pod tym względem państw członkowskichDługotrwała równowaga finansów publicznych: Zainteresowane państwo nie powinno być objęte procedurą nadmiernego deficytu.Stabilny kurs walutowy: Zainteresowane państwo musi od co najmniej 2 lat uczestniczyć w mechanizmie kursowym (ERM II). W tym czasie jego waluta nie może wykazywać silnych wahań względem centralnego kursu ERM II, a jej dwustronny centralny kurs nie może być obniżany względem euro.  Stabilne długoterminowe stopy procentowe: Długoterminowe stopy procentowe mogą najwyżej o 2 punkty procentowe przekraczać stopy 3 najstabilniejszych pod względem cen państw członkowskich.Mechanizm kursowy (ERM II) Mechanizm kursowy (ERM II) ma wykazać, czy gospodarka danego państwa może funkcjonować sprawnie bez stosowania nadmiernych wahań kursów walutowych¹. Udział w mechanizmie kursowym II jest dobrowolny, jednak jest jednym z obowiązkowych etapów przystępowania do strefy euro.Konwergencja prawna Kandydaci do członkostwa w strefie euro muszą także zapewnić, by ich przepisy krajowe były zgodne z traktatem i ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC).Aktualna sytuacja Polski Według Ministerstwa Finansów, Polska na razie nie spełnia trzech kryteriów: stabilności cen, stóp procentowych oraz stabilności kursu walutowego. Stanowczym przeciwnikiem wejścia Polski do strefy euro jest szef polskiego banku centralnego Adam Glapiński.Mam nadzieję, że te informacje są pomocne! Czy jesteś zaskoczony?

4 użytkowników podbija to!

2 odpowiedzi


Krzysztof Rospeda

za przykładem skandynawii- tylko własna waluta i sztywny kurs do euro.


3 podbić

0xba636fccf1f81c25a54d204a9d3e5520fcc4e882

Poland had not yet adopted the euro currency.

Przetłumaczone maszynowo


2/2