Oficjalny adres kontraktu FOUND coin to:

0x1ACbC7d9C40Aa8955281ae29B581bCF002EeB4F4

Jerozolima z czasów Jezusa

Witajcie drodzy Sympatycy infografik!Infografika pokazuje Jerozolimę z czasów Jezusa oraz starożytną Palestynę, gdzie znajdziemy znane z opisów miejsca biblijnych wydarzeń.Miasto Jerozolima jest miastem świętym dla trzech religii monoteistycznych – dla judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Każdy z wyznawców tych religii znajdzie w tym mieście miejsca ważne i święte dla swojej tradycji religijnej.Żydzi uważają Jerozolimę za miasto święte. Za czasów królów Dawida i Salomona stała się stolicą królestwa spełniając funkcję centrum religijnego i politycznego Izraela. Dawid do Jerozolimy przeniósł Arkę Przymierza, która była świętością Narodu Wybranego. Syn Dawida – Salomon – rozbudował miasto i wybudował Świątynię. Hebrajska nazwa Jerozolimy brzmi Jeruszalaim i oznacza Miasto Pokoju. Jerozolima położona jest w krainie geograficznej nazywanej Judeą.Dolina Cedronu jest nazywana także Doliną Jozafata. Tradycja biblijna sprawiła, że wiele osób pragnie być pochowanych na jej stokach i dziś znajdują się tu wielkie cmentarzyska żydowskie, chrześcijańskie i muzułmańskie.W czasach Jezusa do Świątyni Jerozolimskiej przybywali pielgrzymi z różnych okolic, aby uczcić święta żydowskie (Pascha, Święto Namiotów i Święto Tygodni) i złożyć przepisane w Prawie ofiary. Prorocy Starego Testamentu związali z Jerozolimą wiele mesjańskich obietnic. Władca babiloński Nabuchodonozor najechał Judeę i zburzył Świątynię w 587 r. przed Chrystusem a elitę Izraelitów deportował do Babilonii.Po powrocie z niewoli babilońskiej odbudowano Drugą Świątynię, którą rozbudował i upiększył potem król Herod Wielki. Podczas wojny żydowsko-rzymskiej świątynia została zburzona w 70 r. po Chrystusie i już nigdy nie została odbudowana. Pozostałością jest ściana zachodnia zwana ścianą płaczu, przed którą dzień i noc gromadzą się na modlitwie wyznawcy judaizmu.Dziś Stare Miasto Jerozolimy podzielone jest na cztery sekcje: muzułmańską, żydowską, ormiańską i chrześcijańską.Dla chrześcijan Jerozolima jest miejscem szczególnym, gdyż w tym mieście żył Jezus Chrystus i w tym mieście dokonało się misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W tym mieście na uczniów Jezusa zstąpił Duch Święty.,,Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 31-35)Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych!Źródło: kul.pl

image - Jerozolima z czasów JezusaJerozolima z czasów Jezusa

2 użytkowników podbija to!

0 odpowiedzi